lv en ru
Noderīgi

OBIC sociālajos tīklos

obic draugiem obic twitter obic youtube obic linkedin obic facebook

Ogres novada Uzņēmēju diena 2012

10.12.2012

Jau trešo gadu decembra sākumā Ogres novada pašvaldība un Ogres biznesa un inovāciju centrs rīko Uzņēmēju dienu – lai pateiktos uzņēmējiem par paveikto, uzklausītu viņu ierosinājumus uzņēmēju un pašvaldības sadarbības pilnveidošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai.

Pasākuma norisei savas telpas arī šogad atvēlēja SIA „Ogres Prestižs” īpašnieks Andrejs Ceplītis.

Novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, uzrunājot uzņēmējus, pateicās par iedzīvotāju nodrošināšanu ar darbu un ienākumiem. Pašvaldības budžetā maksātie nodokļi, un lielāko ieņēmumu daļu budžetā veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, ļauj pašvaldībai pildīt tai noteiktās funkcijas, nodrošināt bērnudārzu, skolu, kultūras iestāžu un citu pašvaldības iestāžu darbību, sniegt sociālo palīdzību. Domes priekšsēdētājs vēlēja, lai uzņēmējiem nepietrūkst ideju un neapdziest optimisms, tās īstenojot.
Pašvaldības attīstības nodaļas sagatavotajā prezentācijā uzņēmējiem bija iespēja iepazīties ar novada ekonomiskās attīstības rādītājiem. Pozitīvi vērtējama bezdarba samazināšanās – Ogres novadā, pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, bezdarba līmenis ir 6 %  – zemāks nekā vidēji Latvijā. Arī vidējais reģistrētais pamatkapitāls Ogres novada uzņēmumos ir krietni lielāks, nekā vidēji valstī un citos blakus esošajos novados, kas nozīmē, ka Ogres uzņēmumos tiek investēts vairāk. Diemžēl, kā liecina statistikas dati, pēdējos gados par vairākiem tūkstošiem samazinājies iedzīvotāju skaits novadā – tas saistīts ar cilvēku aizbraukšanu uz citām valstīm.
Ogres Biznesa un inovāciju centrs novembra beigās un decembra sākumā veica aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par uzņēmumu darbību 2012. gadā.
Aptaujas rezultāti liecina, ka nominācijā „Iecienītākais ēdināšanas uzņēmums Ogres novadā” par līderi atzīts SIA „Malevs” restorāns „Policijas akadēmija ‘98”.
Nominācijā „Labākais pakalpojumu sniedzējs Ogres novadā” izvirzījusies SIA „Digitālā Pele”, savukārt iecienītākā mājražotāja tituls – IK „Ķeipenieši”.

Par radošu pieeju Ogres pilsētas tēla veidošanā aptaujas dalībnieki novērtējuši SIA „Platpīrs” veikumu.
Savukārt Ogres novada dome pateicās SIA „Ogres trikotāža” - par Ogres pilsētas vārda popularizēšanu Latvijā kā arī par uzņēmējdarbības attīstīšanu Ogres novada lauku teritorijā 2012. gadā - SIA „Senlejas”.
Nominācijā „Inovatīvākā biznesa ideja” līdera godā Pēteris Dimants, savukārt SIA „Prometal Group”, pārvarējusi krīzes radīto kritumu, spējusi gūt straujāko apgrozījuma pieaugumu.
Novada pašvaldības balvu saņēma SIA „Senlejas”, SIA „Ogres trikotāža”, SIA „Malevs”, SIA „Digitālā Pele”, IK „Ķeipenieši” un SIA „Platpīrs”, bet Pēteris Dimants un SIA „Prometal Group” saņēma Ogres biznesa un inovāciju centra balvu.
Uzņēmēju dienā savus klientus sveica arī vairāku banku pārstāvji. Hipotēku bankas balvu nominācijā „Starts” saņēma SIA „Sanrits”, nominācijā „Stabilitāte” – IK „Lejaskornieši”, nominācijā „Izaugsme” – SIA „Šmites zobārstniecība”. Bankas pārstāvis Guntars Kamzols, sveicot Ogres novada uzņēmējus, atgādināja, ka Hipotēku banka mainot savu darbības profilu un kļūstot par attīstības banku, turpinās sadarbību ar uzņēmējiem un centīsies veicināt uzņēmējdarbības attīstību.
Bankas Citadele Ogres filiāles pārvaldnieks Edijs Eisaks un klientu menedžere Eva Bicāne balvu pasniedza SIA „Optikas pakalpojumi”, Velgai Kalniņai (SIA A-VVK) un SIA „Senlejas”.

DNB bankas balvu saņēma Māris Legzdiņš. Ogres filiāles vadītāja Leonora Upmane, pasniedzot balvu, uzteica M.Legzdiņa prasmi un spēju uzņemties atbildību, realizējot sava biznesa attīstības ieceres.
SEB bankas balvas saņēma tās pastāvīgie klienti: SIA „Orions celtniecības kompānija”, SIA „ECU Ķegums”, SIA „Seldings”, SIA „Ceļdaris” un SIA „Līvija un Ko”.
Uzņēmēju iniciatīvas grupa – Māris Legzdiņš, Māris Kapusts, Inga Latkovska un Pēteris Dimants – uzrunājot pasākuma dalībniekus, aicināja veidot uzņēmēju biedrību, lai, kopā darbojoties, celtu savas pilsētas un novada iedzīvotāju labklājību. Iniciatīvas grupas pārstāvji atzīst, ka uzņēmējiem jābūt saliedētiem, nevis politizētiem, ka attīstības pamatā ir mērķtiecīgs darbs, turklāt vietas Ogrē un novadā pietiek daudzām uzņēmējdarbības jomām. „Saulītes pietiek visiem! Mums jādarbojas visiem kopā mūsu un mūsu bērnu labklājības pēc,” aicinājumu uzņēmējiem rezumē P. Dimants. Savukārt M. Legzdiņš, konkretizējot turpmāko rīcību, aicina uzņēmējus, kuriem ir vēlme apvienoties vienotā biedrībā, vērsties Ogres Biznesa un inovāciju centrā Akmeņu ielā 47, Ogrē (pie Ilzes Linkumas, www.obic.lv).
 
Avots: www.ogresnovads.lv
 

     

arhīvs